ukrainian pades
english pages
russian pages
   
     
 
ПРОЕКТИ ЦЕНТРУ
 
ПУБЛІКАЦІЇ
 
МЕМОРІАЛ В. ЛИПИНСЬКОГО
 
СТОРІНКИ К. ГАЛУШКA
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ: ЛІКБЕЗ
 
НАШІ ЕКСПЕРТИ ТА СПІВРОБІТНИКИ
 
ФОРУМ
 
 
ЛІКБЕЗ-АБЕТКА
 
XIX СТОЛІТТЯ: КОЛІЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО
 
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 
МОВНЕ ПИТАННЯ В  УКРАЇНІ
 
ЛИПИНСЬКОМУ - 125 років
 
ДОЛЯ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ
 
МІФОЛОГІЗАЦІЯ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ
 
САЙТ НА ЧЕСТЬ ІВАНА МАЗЕПИ
 
     
 

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Міжнародна наукова конференція "В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці українського державотворення"

ПРОГРАМА

26 (27 квітня 2007 р. Луцьк

Організатори конференції:

 • Волинська обласна державна адміністрація
 • Волинська обласна рада
 • Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • Луцька міська рада

Порядок роботи конференції

25 квітня

 • Заїзд та поселення учасників конференції
 • 17.00 (20.00 (екскурсія до історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» та до музею Волинської ікони)

26 квітня

 • 8.00 (9.00 (сніданок (за місцем проживання)
 • 9.00 (10.00 (реєстрація учасників конференції (корпус історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки, вул. Шопена, 24)
 • 10.00 (10.30 (урочисте відкриття конференції (конференц-зал)
 • 10.30 (11.30 (пленарне засідання)
 • 11.30 (12.00 (перерва)
 • 12.00 (13.30 (пленарне засідання)
 • 13.30 (14.30 (обід)
 • 14.30 (16.00 (секційні засідання)
 • 16.00 (16.30 (перерва)
 • 16.30 (18.00 (секційні засідання)
 • 18.00 (товариська зустріч (ресторан «Україна»)

27 квітня

 • 8.00 (9.00 (сніданок)
 • 9.00 (11.00 (секційні засідання)
 • 11.00 (11.30 (перерва)
 • 11.30 (13.00 (підсумкове пленарне засідання, закриття конференції (конференц-зал)
 • 13.00 (14.00 (обід)
 • 14.00 (18.00 (екскурсія до садиби В’ячеслава Липинського у селі Затурці)
 • 18.00 (від’їзд учасників конференції )

Регламент

 • Тривалість доповідей на пленарному засіданні 20 хв.
 • Тривалість виступів на засіданні секцій 15 хв.
 • Дискусії наприкінці кожного засідання

Секційні засідання

 • Секція №1 (аудиторія 46)
 • Секція №2 (аудиторія 92)
 • Секція №1 (аудиторія 96)
 • Секція №1 (аудиторія 118)
 • Секція №1 (аудиторія 122 )

Урочисте відкриття конференції

26 квітня (10.00 - 10.30) конференц-зал

Привітання учасників конференції

 • Володимир Бондар (голова Волинської обласної державної адміністрації)
 • Анатолій Грицюк (голова Волинської обласної ради)
 • Ігор Коцан (ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки)
 • Богдан Шиба (Луцький міський голова)
 • Войцех Галонзка (генеральний консул Республіки Польща у Луцьку )

Пленарне засідання

 • 26 квітня (10.30 - 13.30)
 • 27 квітня (11.30 - 13.00)

конференц-зал

 • Головують (Юрій Левенець, Микола Михальченко
 • Секретар (Валерій Бортніков
 1. Юрій Левенець (доктор політичних наук, професор,член-кориспондент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Кураса НАН України (Київ, Україна))
  "Влада в Україні: символізація змісту"
 2. Микола Михальченко (доктор політичних наук, професор, член-кориспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Кураса НАН України, Президент Української академії політичних наук (Київ, Україна))
  "Політична наука в Україні у ХХ столітті: історична ґенеза"
 3. Володимир Потульницький (доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "В’ячеслав Липинський як політик, ідеолог і науковець та сучасність"
 4. Юрій Терещенко (доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету (Київ, Україна))
  "Еволюція монархічної концепції В’ячеслава Липинського"
 5. Валерій Солдатенко (доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАН України (Київ, Україна))
  "Гетьманська державність і В’ячеслав Липинський"
 6. Богдан Ганцаж (історик, публіцист, журналіст (Краків, Польща))
  "В’ячеслав Липинський та його однодумці на сторінках Львівського місячника "Дзвони"
 7. Микола Обушний (доктор політичних наук, професор, директор Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка (Київ, Україна))
  "Монархічний різновид консерватизму в політичних поглядах В’ячеслава Липинського"

СЕКЦІЯ №1

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

 • 26 квітня (14.30 - 18.00)
 • 27 квітня (9.00 - 11.00)

аудиторія 46

 • Головують: Ірина Кресіна, Юрій Макар
 • Секретар: Валентина Надольська
 1. Ірина Кресіна (доктор політичних наук, професор, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. Корецького НАН України (Київ, Україна))
  "Концепція політичної нації В. Липинського"
 2. Петро Кралюк (доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету "Острозька академія" (Острог, Україна))
  "Питання "української бездержавності" в інтерпретації В. Липинського "
 3. Юрій Макар (доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  "Державницько-політичні концепції В’ячеслава Липинського в оцінці Івана Лисяка Рудницького"
 4. Тетяна Бевз (доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАН України (Київ, Україна))
  "Елітарна концепція В. Липинського і Д. Донцова (компаративістський аспект)"
 5. Олександр Ситник (кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії Луцького державного технічного університету (Луцьк, Україна))
  "В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності"
 6. Дмитро Неліпа (кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Київського національного університету імені Т. Шевченка (Київ, Україна))
  В. Липинський і Д. Донцов: дуалізм патріотизму"
 7. Тарас Літковець (старший викладач кафедри політичних інститутів та процесів Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Українське націотворення в концепції В’ячеслава Липинського"
 8. Леонід Кондратикоктор філософських наук, професор, декан Інституту соціальних наук Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Релігієзнавча концепція В’ячеслава Липинського"
 9. Леся Шваб (кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Волинського державного університетуімені Лесі Українки)
  "Етос церкви і держави згідно ідей В’ячеслава Липинського"
 10. Таїсія Сидорчук (кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу розвитку музейної справи культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (Київ, Україна))
  "Питання релігії та церкви в теоретичній спадщині В. Липинського в еміграційний період"
 11. Василь Карпо (кандидат історичних наук, доцент, заступник декана факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  "В’ячеслав Липинський та розвиток української геополітичної думки"
 12. Віра Бурдяк (доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  Ігор Мороз (аспірант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  "Концепція політичної еліти у творчій спадщині В. Липинського"
 13. Валерій Денисенко (доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету імені І.Франка (Львів, Україна))
  "Проблема традицій у творчій спадщині В. Липинського"
 14. Кирило Галушко (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник факультету соціології та психології Київського національного університету імені Т.Шевченка, директор Центру соціогуманітарних досліджень імені В.Липинського (Київ, Україна))
  "Чи був В. Липинський антиглобалістом? До проблеми консервативного бачення глобальних соціальних процесів"
 15. Йосип Надольський (старший викладач кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  Валентина Надольська (кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та джерелознавства Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Західний консерватизм та український монархізм В. Липинського"
 16. Володимир Кіпень (кандидат філософських наук, доцент кафедри політології "Донецького національного університету, керівник Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу (Донецьк, Україна))
  "Актуалізовані сенси консерватизму (за В. Липинським)"
 17. Валерій Бортніков (кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних інститутів і процесів Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Погляди В. Липинського в контексті елітарних теорій демократії"
 18. Олег Мазур (молодший науковий співробітник відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна))
  "Поняття "раса" і "нація" в інтерпретації В. Липинського"
 19. Юрій Василенко (кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  Оксана Сільвєстрова (кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Луцького державного технічного університету (Луцьк, Україна))
  "Націєтворчий процес в історії В. Липинського"
 20. Ірина Каневська (аспірантка Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "Порівняльний аналіз концепцій В. Липинського та О. Бочковського"
 21. Микола Іванюк (пошукувач кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Проблематика громадянського суспільства в працях В. Липинського"

СЕКЦІЯ №2

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОБУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПОЧАТКУ ХХ ст.

 • 26 квітня (14.30 - 18.00)
 • 27 квітня (9.00 - 11.00)

аудиторія 92

 • Головують: Богдан Ярош, Надія Миронець
 • Секретар: Лариса Андрієвська
 1. Богдан Ярош (доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Теоретичний аналіз В. Липинським політичної історії України початку ХХ століття"
 2. Микола Примуш (доктор політичних наук, професор Донецького національного університет (Донецьк, Україна))
  "Політичні ідеї Липинського щодо побудови самостійної української держави"
 3. Надія Миронець (доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "Відображення поглядів В. Липинського на тактику боротьби за українську державність у листах до Є. Чикаленка (1909-1918 рр.)"
 4. Інна Старовойтенко (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "Дискусія В. Липинського та Є. Чикаленка щодо форм української державності (1920-і роки)"
 5. Степан Гелей (доктор історичних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Львівської комерційної академії (Львів, Україна))
  "До питання про оцінку В. Липинським праці В. Кучабського "Большевизм і сучасне завдання українського заходу"
 6. Лариса Андрієвська (вчений секретар Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (Київ, Україна))
  "Документи Міністерства закордонних справ Української Держави про діяльність В’ячеслава Липинського на чолі українського посольства в Австро-Угорщині (червень-грудень 1918 р.)"
 7. Олександр Добржанський (доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  "В’ячеслав Липинський (Микола Василько: взаємини на дипломатичній ниві"
 8. Олена Любовець (доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАН України (Київ, Україна))
  "Вплив поглядів В. Липинського на формування ідейних засад Української демократично-хліборобської партії"
 9. Володимир Кучер (доктор історичних наук, професор, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАН України (Київ, Україна))
  Дар’я Муха (аспірант Київського національного університету імені Т. Шевченка (Київ, Україна))
  "Соборно-самостійницька ідея в документах Українського союзу хліборобів-державників"
 10. Євгеній Михальчук (кандидат філософських наук, доцент кафедри політичних інститутів і процесів Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "В’ячеслав Липинський про роль партій в суспільно-політичних процесах України"
 11. Іван Патер (доктор історичних наук, професор, завідувач відділу новітньої історії Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Львів, Україна))
  "В. Липинський (провісник Союзу визволення України"
 12. Ігор Соляр (кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Львів, Україна))
  "Листування О. Назарука з В. Липинським (джерело до характеристики партійного життя Західної України (1923-1931)"
 13. Микола Кучерепа (кандидат історичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Монархістський рух на Волині (1921-39рр.)"
 14. Світлана Панькова (завідувач Історико-меморіального музею Михайла Грушевського у Києві (Київ, Україна))
  "Статті В’ячеслава Липинського в газеті "Рада"
 15. Анатолій Сичинський (асистент кафедри філософії Луцького державного технічного університету (Луцьк, Україна))
  "Релігія і церква в політичній концепції національного державотворення В. Липинського"
 16. Ірина Валігурська (аспірант Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України, завідувач наукового архіву (Київ, Україна))
  "Проблема визначення кордонів Української Держави у 1918 році: українська та австро-німецька перспективи

СЕКЦІЯ №3

ТЕОРЕТИЧНО-ПОЛІТОЛОГІЧНА СПАДЩИНА В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО ТА СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

 • 26 квітня (14.30 - 18.00)
 • 27 квітня (9.00 - 11.00)

аудиторія 96

 • Головують: Світлана Василенко, Тамара Марусик
 • Секретар: Василь Бусленко
 1. Ольга Бабкіна (доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Київського національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (Київ, Україна))
  "Актуальні проблеми сучасної політичної науки"
 2. Ніна Гапонюк (кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, політології та права НЛТУ України (Львів, Україна))
  "Українська ідея В. Липинського в сучасному її прочитанні"
 3. Світлана Василенко (доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, Одеської національної морської академії (Одеса, Україна))
  Юрій Чечітко (кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської національної морської академії (Одеса, Україна))
  "Політична еліта" в поглядах В’ячеслава Липинського і сучасність"
 4. Ярослав Ярош (кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "До проблеми державотворення у працях В.Липинського"
 5. Анатолій Круглашов (доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  "Національна концепція України: ідеї В. Липинського та сучасна українська регіональна політика"
 6. Василь Пахолок (асистент кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Елітизм В. Липинського в контексті політико-трансформаційних процесів сучасної України"
 7. Василь Бусленко (кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Влада і опозиція в сучасній Україні: інтерпретація ідей В. Липинського"
 8. Олег Савчук (голова Рожищенської районної державної адміністрації)
  "Сучасна політична криза в Україні через призму науково-теоретичної спадщини В’ячеслава Липинського"
 9. Ярослав Хаврук (аспірант кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія")
  "Перспективи утворення Української Православної Помісної Церкви в умовах сучасних українських політичних реалій"
 10. Тамара Марусик (доктор історичних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  "Проблеми культурного розвитку українського народу в творчості В’ячеслава Липинського"
 11. Тетяна Осташко (кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії Української революції Інституту історії України НАН України (Київ, Україна))
  "В’ячеслав Липинський (організатор українського монархічного руху в еміграції"
 12. Богдан Горинь (письменник, громадсько-політичний діяч (Київ, Україна))
  "Вплив консервативної ідеології В’ячеслава Липинського на формування гетьманського руху у середовищі української еміграції у Чехословаччині й Аргентині"
 13. Маргарита Соловйова (асистент кафедри теорії і методики початкового навчання педагогічного інституту Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "В’ячеслав Липинський. Державотворча властивість душі"
 14. Михайло Тиский (кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних інститутів і процесів Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Опозиційні громадсько-політичні структури Волині в контексті загальноукраїнського процесу періоду 1987 (1991 рр."

СЕКЦІЯ №4

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР

 • 26 квітня (14.30 - 18.00)
 • 27 квітня (9.00 - 11.00)

аудиторія 118

 • Головують: Віктор Колесник, Віталій Масненко
 • Секретар: Оксана Ярош
 1. Віталій Масненко (доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (Черкаси, Україна))
  "В’ячеслав Липинський про реальність і міф Переяславської умови: державно-правовий та геополітичний контексти"
 2. Анатолій Ткачук (кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Особливості регіональної політики російського уряду щодо земель українського Правобережжя наприкінці ХVІІІ (на початку ХІХ ст."
 3. Віктор Колесник (доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка)
  "Програмні засади українських ліберально-демократичних партій в Російській імперії на початку ХХ ст."
 4. Тетяна Яцечко (завідувач музею археології ВДУ імені Лесі Українки, старший викладач кафедри археології та джерелознавства Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Особливості українського територіального патріотизму ХІХ століття
 5. Наталія Черкаська (молодший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "В. Липинський і польський консервативний рух перед Першою світовою війною"
 6. Іван Ковальчук (кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Релігійний фактор в програмах та діяльності політичних партій на українських землях на початку ХХ ст."
 7. Ольга Піменова (асистент кафедри філософії Луцького державного технічного університету (Луцьк, Україна))
  "Осмислення феномену свободи у творчості В’ячеслава Липинського у контексті проблем територіального патріотизму і регіональної політики в сучасній Україні"
 8. Галина Панишко (кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Геополітична парадигма України В’ячеслава Липинського"
 9. Валентин Малиновський (кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки, начальник Управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області (Луцьк, Україна))
  "Україна в ХХІ столітті: спроможність відповідати викликам і загрозам"
 10. Едуард Щербенко (кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАН України (Київ, Україна))
  "Стан політичної мови в Україні як чинник фрагментованості політичної свідомості"
 11. Наталія Олійник (старший викладач кафедри суспільних наук Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (Львів, Україна))
  "Суспільно-політичні об’єднання жінок у системі громадянського суспільства України"
 12. Оксана Ярош (кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних інститутів і процесів Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Цивілізований лобізм та гендерна політика: міжнародний досвід і вітчизняна практика"
 13. Міхал Голось (доктор політології, ректор Вищої школи міжнародних відносин і суспільних комунікацій (Холм, Польща))
  "Партійні коаліції: польський досвід трансформаційного етапу"
 14. Валерій Черній (кандидат історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Рівненського інституту слов’янознавства (Рівне, Україна))
  "Євроінтеграційні виклики Болгарії"
 15. Володимир Ющук (пошукувач кафедри новітньої історії України Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Формування державно-адміністративної системи та засад внутрішньої політики Другої Речі Посполитої на прикладі Любомльського повіту"
 16. Володимир Кучер (пошукувач кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Політичні аспекти функціонування Дніпровської водної системи у незалежній Україні"
 17. Віра Семещук (кандидат історичних наук, доцент (Дубно, Україна))
  "Суспільно-історичні та природничі передумови початку меліоративних робіт на Волині в кінці ХІХ століття"

СЕКЦІЯ №5

РОЛЬ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 • 26 квітня (14.30 - 18.00)
 • 27 квітня (9.00 - 11.00)

аудиторія 122

 • Головують: Світлана Гаврилюк, Володимир Цвих
 • Секретар: Володимир Пришляк
 1. Володимир Цвих (доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Київського національного університету імені Т.Шевченка (Київ, Україна))
  "В’ячеслав Липинський: монархіст, демократ, націоналіст"
 2. Світлана Гаврилюк (доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів, проректор з навчальної роботи Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  Олександр Гаврилюк (кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "Культурна спадщина українського і польського народів у житті і науковій творчості В’ячеслава Липинського"
 3. Фадей Яценюк (кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (Чернівці, Україна))
  "Вплив державницької ідеї В’ячеслава Липинського на дослідження доби Хмельниччини Олександром Оглоблиним"
 4. Людмила Кузьменко (аспірант Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "Роль В.Липинського у підготовці другого видання "Історії України-Русі" М. Аркаса (на матеріалах листів до В. Доманицького)"
 5. Володимир Пришляк (кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої і нової історії України Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна))
  "З української "історії й теорії еліт": розвідка В’ячеслава Липинського про Данила Братковського (1909 р.)"
 6. Віталій Макар (кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна))
  "Популяризація ідей В’ячеслава Липинського в середовищі українців Канади"
 7. Анджей Вавренюк (пошукувач Волинського державного університету імені Лесі Українки (Холм, Польща))
  "Погляд з Холмщини на життя і діяльність В. Липинського"
 8. Ігор Гирич (кандидат історичних наук, завідувач відділу джерел ХІХ (початку ХХ ст. й сектора грушевськознавства Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "Здобутки і проблеми видання повного зібрання творів В. Липинського"
 9. Галина Ярова (директор Київського музею гетьманства (Київ, Україна))
  "Збірка матеріалів з історії гетьманського руху в колекції Київського музею гетьманства"
 10. Анатолій Силюк (директор Волинського обласного краєзнавчого музею (Луцьк, Україна))
  "До проблеми розробки наукової концепції Меморіального музею В’ячеслава Липинського у селі Затурці"
 11. Ковальчук Євгенія (заступник директора з наукової роботи Волинського обласного краєзнавчого музею (Луцьк, Україна))
  "В’ячеслав Липинський і Волинь. До питання музейного показу"
 12. Василь Ворон (заступник начальника управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації)
  "Садиба родини Липинських в контексті створення туристичного проекту "Золота діадема Волині""
 13. Володимир Кравченко (науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (Київ, Україна))
  "Село Затурці в актовому матеріалі кінця XVI–XVII ст."
 14. Білик Вікторія Андріївна (науковий співробітник відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею (Луцьк, Україна))
  Бірюліна Олена Андріївна (завідувач відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею (Луцьк, Україна))
  "З історії родового маєтку Липинських в селі Затурці"
 
     
УКРАЇНА, м. Київ 01030, вул. Б.Хмельницького, 36, офіс 3
факс +38 044 239 74 19
тел. +38 067 538 43 13
E-mail: